Překlady, soudní překlady a tlumočení z/do italštiny

Zapsaná v rejstříku tlumočníků při Italském velvyslanectví v Praze
Členka Komory soudních tlumočníků ČR
Pojištění profesní odpovědnosti

Mgr. Karolina Křížová, PhD.
karolina.krizova@volny.cz
(+420) 728 751 164

Běžné písemné překlady z/do italského jazyka

Zaměřuji se zejména na obchodní, právní a technické překlady, překlady marketingových materiálů, webových stránek, firemní a osobní dokumentace. Nejčastěji překládám texty z oborů ekonomie, právo, obchod, účetnictví, strojírenství, slévárenství, stavebnictví, potravinářství, vinařství, zdravotnictví a zdravověda, cestovní ruch. Bohaté zkušenosti mám rovněž s překlady populárně-vědeckých, uměnovědných a religionistických textů.

více

Soudní (ověřené) překlady z/do italského jazyka

Každý písemný překlad lze vyhotovit v podobě tzv. soudního překladu (zvaného též ověřený nebo úřední překlad, případně překlad s kulatým razítkem). Moje tlumočnická doložka na překladu osvědčuje, že se překlad shoduje s textem originálu.

více

Tlumočení z/do italského jazyka

Nabízím tlumočení při obchodním jednání, firemní prezentaci, zaškolování pracovníků, prohlídkách provozu, při jednání u notáře, na matrice, u soudu atd.

více

Sadovského 17
612 00 Brno

(+420) 728 751 164