Překlady, soudní překlady a tlumočení z/do italštiny

Zapsaná v rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Zapsaná v rejstříku tlumočníků při Italském velvyslanectví v Praze
Členka Komory soudních tlumočníků ČR

Mgr. Karolina Křížová, PhD.
karolina.krizova@volny.cz
(+420) 728 751 164

ověřené překlady Z/DO ITALŠTINY

Každý překlad lze vyhotovit jako soudní překlad (tzv. ověřený nebo úřední překlad, případně překlad s kulatým razítkem).    

Pro obchodní společnosti překládám zejména zakládací listiny, stanovy, zápisy z valných hromad, smlouvy o převody obchodních podílů, smlouvy o fúzi, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, kupní, nájemní, pracovní, dodavatelské, servisní smlouvy atd.   

Pro soukromé osoby vyhotovuji nejčastěji překlady úředních listin (rodné listy, oddací listy, vysvědčení a diplomy, výpisy z trestního rejstříku, potvrzení o trvalém bydlišti, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, záznamy o určení otcovství), ale také zdravotní dokumentace, různých osvědčení, plných mocí, potvrzení o bezdlužnosti, výpisů z registru vozidel atd. 

Podklady pro písemný překlad přijímám v elektronické nebo tištěné podobě. Po obdržení podkladů pro vás vyhotovím kalkulaci překladu v závislosti na odbornosti textu, termínu dodání a požadované úpravě. Dohodnutá cena je konečná, neúčtuji DPH. Základní jednotkou pro výpočet rozsahu překladu je 1 normostrana, tj. jedna strana cílového textu v rozsahu 1800 znaků (s mezerami). Minimální účtovaný rozsah překladu je 1 NS. 

Soudní překlad se skládá z originálního dokumentu, překladu a tlumočnické doložky opatřené razítkem se státním znakem České republiky. Pokud nechcete, aby se poškodil originál dokumentu, můžete mi pro účely ověřeného překladu dodat notářsky ověřenou kopii originálu. 

Pro zkrácení doby potřebné k vyhotovení překladu mi můžete dokument zaslat mailem v naskenované podobě, ke konečnému svázání s doložkou však vždy potřebuji tištěný originál nebo jeho ověřenou kopii. Vzhledem k tomu, že překlad se soudním ověřením existuje pouze v papírové podobě, je nutné jeho osobní předání. V případě potřeby ho však mohu zaslat poštou na dobírku nebo (po obdržení platby na účet) jako doporučenou zásilku.

Jestliže konečný příjemce překladu vyžaduje, aby byl originální dokument vybaven apostilou ověřující podpis úřední osoby, je nutno nechat originál ověřit ještě před zadáním překladu. Na dokument vystavený v České republice dává apostilu Ministerstvo zahraničních věcí nebo Ministerstvo spravedlnosti (v závislosti na instituci, která dokument vystavila). Apostilu lze získat osobně na příslušném ministerstvu nebo korespondenčně (zde je však nutno počítat s delší lhůtou doručení). Na dokument vystavený v Itálii dává obvykle apostilu Procura della Repubblica se sídlem u místního soudu.