Překlady, soudní překlady a tlumočení z/do italštiny

Zapsaná v rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Zapsaná v rejstříku tlumočníků při Italském velvyslanectví v Praze
Členka Komory soudních tlumočníků ČR

Mgr. Karolina Křížová, PhD.
karolina.krizova@volny.cz
(+420) 728 751 164

soudní překlady Z ITALŠTINY A DO ITALŠTINY

Orgánům státní správy musíte obvykle předložit soudní překlad listiny (neboli ověřený překlad), který obsahuje český a italský text listiny. Moje tlumočnická doložka totiž osvědčuje, že se překlad shoduje s textem originálu.   

Splňuji všechny podmínky pro vyhotovování soudních překladů z italštiny a do italštiny podle nového zákona o soudních tlumočnících a překladatelích. Od roku 2022 jsem zapsaná v novém seznamu tlumočníků a překladatelů Ministerstva spravedlnosti ČR. Mnou vyhotovenésoudní  překlady do italštiny přijímá také Italské velvyslanectví v Praze, protože jsem vedená v jeho seznamu překladatelů do italského jazyka.

Nejčastěji poptávané soudní překlady z italštiny a do italštiny

Pro soukromé osoby vyhotovuji soudní překlady z italštiny nebo di oitalštiny nejenom úředních listin (rodné listy, oddací listy, vysvědčení a diplomy, výpisy z trestního rejstříku, potvrzení o trvalém bydlišti, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, záznamy o určení otcovství), ale také zdravotní dokumentace, různých osvědčení, plných mocí, potvrzení o bezdlužnosti, výpisů z registru vozidel atd.  

 Pro obchodní společnosti překládám z italského jazyka nebo do italského jazyka hlavně zakládací listiny, výpisy z obchodního rejstříku, zápisy z valných hromad a smlouvy o převodu obchodního podílu. Kromě toho jsou poptávané také překlady kupních, nájemních, pracovních, dodavatelských a servisních smluv, výpisů z katastru nemovitostí atd.

 Je možné, že ve spojitosti s vyhotovenými soudními překlady budete potřebovat také tlumočení do italštiny.

Chcete si objednat soudní překlad z italštiny nebo do italštiny?

Podklady pro písemný překlad přijímám v elektronické nebo tištěné podobě. Jakmile obdržím podklady, vyhotovím pro vás kalkulaci překladu v závislosti na odbornosti textu a termínu dodání. Základní jednotkou pro výpočet rozsahu překladu je 1 normostrana, tj. jedna strana cílového textu v rozsahu 1800 znaků (s mezerami). Minimální účtovaný rozsah překladu je 1 normostrana. Dohodnutá cena je konečná, protože nejsem plátce DPH. 

Soudní překlad se skládá z originálního dokumentu v češtině nebo italštině, překladu a tlumočnické doložky opatřené razítkem se státním znakem České republiky. Pokud nechcete, aby se poškodil originál dokumentu, je možné dodat mi pro účely ověřeného překladu notářsky ověřenou kopii originálu. 

Pro zkrácení doby potřebné k vyhotovení překladu mi můžete dokument zaslat mailem v naskenované podobě. Ke konečnému svázání s doložkou však obvykle potřebuji tištěný originál nebo jeho ověřenou kopii. Hotové soudní překlady předávám osobně, ale také je podle přání klienta zasílám poštou či kurýrem. 

Italské soudní překlady s apostilou

Soudní překlady do italštiny

Jestliže příjemce překladu vyžaduje, aby byl originál dokumentu opatřen apostilou, musí se apostila připojit k listině ještě před zadáním překladu. K dokumentu vystavenému v České republice vám připojí apostilu Ministerstvo zahraničních věcí  nebo Ministerstvo spravedlnosti Apostilu lze získat na příslušném ministerstvu osobně nebo korespondenčně.

Počínaje rokem 2021 se na některé soudní překlady do italštiny vztahují speciální pokyny Ministerstva spravedlnosti

Soudní překlady z italštiny

K listině vystavené v Itálii apostilu obvykle připojuje Procura della Repubblica se sídlem u příslušného italského soudu.