Překlady, soudní překlady a tlumočení z/do italštiny

Zapsaná v rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Zapsaná v rejstříku tlumočníků při Italském velvyslanectví v Praze
Členka Komory soudních tlumočníků ČR

Mgr. Karolina Křížová, PhD.
karolina.krizova@volny.cz
(+420) 728 751 164

PŘEKLADY Z/DO ITALŠTINY

  • právní překlady (např. převody obchodních podílů, kupní, nájemní, pracovní, dodavatelské, servisní smlouvy, odhady nemovitostí, předvolání k soudu, rozhodnutí soudu atd.);
  • překlady firemní dokumentace (zakládací listiny, stanovy, zápisy z valných hromad, výroční zprávy, rozvahy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o svěření vozidla, technické průkazy atd.);
  • technické překlady (návody k obsluze, manuály, technická dokumentace, bezpečnostní listy, prohlášení o shodě);
  • marketingové překlady (katalogy, propagační materiály, prezentace výrobků);
  • překlady webových stránek, obchodních prezentací atd.
  • překlady vědeckých a populárně-naučných článků, knih

Podklady pro písemný překlad přijímám v elektronické nebo tištěné podobě. Po obdržení podkladů pro vás vyhotovím kalkulaci překladu v závislosti na odbornosti textu, termínu dodání a náročnosti formátování. Dohodnutá cena je konečná, neúčtuji DPH. Základní jednotkou pro výpočet rozsahu překladu je 1 normostrana, tj. jedna strana cílového textu v rozsahu 1800 znaků (s mezerami). Minimální účtovaný rozsah překladu je 0,5 NS.