Karolina Křížová: soudní překlady a tlumočení italština

Zapsaná v rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Zapsaná v rejstříku tlumočníků při Italském velvyslanectví v Praze
Členka Komory soudních tlumočníků ČR

Mgr. Karolina Křížová, PhD.
karolina.krizova@volny.cz
(+420) 728 751 164

PŘEKLADY Z ITALŠTINY A DO ITALŠTINY

Nejčastěji poptávané překlady z italštiny a do italštiny

Nejčastěji potřebujete tyto italské překlady:

  • právní překlady (např. převody obchodních podílů, kupní, nájemní, pracovní, dodavatelské, servisní smlouvy, odhady nemovitostí, předvolání k soudu, rozhodnutí soudu atd.);
  • překlady firemní dokumentace (např. zakládací listiny, zápisy z valných hromad, výroční zprávy, rozvahy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o svěření vozidla atd.);
  • technické překlady (např. návody k obsluze, manuály, technická dokumentace, bezpečnostní listy, prohlášení o shodě);
  • marketingové překlady (např. katalogy, propagační materiály, prezentace výrobků);
  • překlady webových stránek, obchodních prezentací atd.
  • překlady vědeckých a populárně-naučných článků, knih

Jinými slovy, běžně překládám z italštiny i do italštiny texty z oborů ekonomie, právo, účetnictví, strojírenství, slévárenství, stavebnictví, potravinářství, zdravotnictví a cestovní ruch. Mám však bohaté zkušenosti také s překlady např. populárně-vědeckých, uměnovědných a religionistických textů. Téměř každý překlad lze vyhotovit také jako

soudní překlad. 

Chcete si objednat překlad z italského jazyka nebo do italského jazyka?

Podklady pro písemný překlad mi můžete dodat v elektronické nebo tištěné podobě. Jakmile obdržím podklady, vyhotovím pro vás kalkulaci překladu z/do italštiny v závislosti na odbornosti textu a termínu dodání. Základní jednotkou pro výpočet rozsahu překladu je 1 normostrana, tj. jedna strana cílového textu v rozsahu 1800 znaků (s mezerami). Minimální účtovaný rozsah překladu je 0,5 normostrany. Dohodnutá cena je konečná, protože nejsem plátce DPH. Vyhotovený překlad obdržíte elektronickou poštou.