Karolina Křížová: soudní překlady a tlumočení italština

Zapsaná v rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Zapsaná v rejstříku tlumočníků při Italském velvyslanectví v Praze
Členka Komory soudních tlumočníků ČR

Mgr. Karolina Křížová, PhD.
karolina.krizova@volny.cz
(+420) 728 751 164

O MNĚ

Překlady z italštiny a do italštiny se zabývám už od svých studií. Jsem absolventka oboru moderní filologie (italský jazyk a literatura) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorského studia oboru moderní filologie na Scuola Normale Superiore v Pise.

Kladu důraz na kultivovaný projev, odbornost, profesionální přístup, spolehlivost a diskrétnost. Mám dlouhodobou praxi, kterou jsem získala prací v soukromém i státním sektoru, a neustále si doplňuji odborné vzdělání. Ke každému překladu přistupuji individuálně. Jsem si vědoma toho, že texty právní nebo technické povahy vyžadují exaktnost, důslednost a důkladnou znalost odborné terminologie, zatímco při překladu textů marketingových nebo uměleckých je nutno uplatnit větší kreativitu a intuici.    

V roce 2006 mně Krajský soud v Brně jmenoval soudní tlumočnicí pro italský jazyk. Jsem zapsaná v rejstříku překladatelů při Italském velvyslanectví v Praze a jsem členka Komory soudních tlumočníků ČR. Od roku 2022 jsem zapsaná v seznamu soudních tlumočníků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

kvalifikace

2021: Česko-italský seminář Trestní právo procesní a legislativní rozdíly, Komora soudních tlumočníků ČR
2018: Kurz Terminologie italského práva občanského hmotného: překladatelská perspektiva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
2018: Seminář GDPR při výkonu tlumočnické činnosti, Právnická fakulta MU Brno 
2018: Semestrální kurz Italština pro překladatele a tlumočníky, Právnická fakulta MU Brno 
2012‒2013: Roční kurz Právního minima pro překladatele a tlumočníky, Právnická fakulta MU Brno 
2012: Česko‒italský terminologický seminář Právní nástroje k ochraně práv k duševnímu vlastnictví a novela zákona č. 191/1999 Sb., Právnická fakulta MU Brno 
2010: Kurz Terminologie italského občanského práva, Univerzita Karlova v Praze 
2010: Seminář Italská terminologie v právu Evropské unie a italský právní řád, KST ČR, Praha 
2009: Kurz Terminologie italského občanského práva, Univerzita Karlova v Praze 
1998: Titul PhD. v oboru moderní filologie (italský jazyk a literatura), Scuola Normale Superiore v Pise, Itálie 
1993: Titul Mgr. v oboru moderní filologie (italský jazyk a literatura), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně